• |
  • |
  • |

Typoszereg D30

Przepływ materiałów w produkcji przemysłowej dzięki zastosowaniu rozwiązań item

Nowoczesna produkcja wymaga ciągłego przepływu towarów, prefabrykatów i materiałów eksploatacyjnych. Wiąże się to z koniecznością zastosowania ekonomicznych instalacji doprowadzających.

Potrzebne produkty powinny być przygotowane w odpowiednich ilościach, w odpowiedniej jakości i we właściwym czasie ("Just-in-Time-Strategie"). Celem jest zbliżenie się do zerowego stanu magazynu oraz uniknięcie wahań produkcji i strat materiałowych.

Ciągły, wewnątrzzakładowy przepływ materiałów dzięki zastosowaniu rozwiązań item

Prowadnice rolkowe w różnych wersjach zapewniają bezpośrednie zaopatrzenie z regałów Kanban. Komponenty do zapewnienia przepływu materiałów typoszeregu D30 są szybko konfekcjonowane i dołączane. Dzięki temu  wszystko jest w toku.

Kontakt

item Polska Sp. z o.o. 
ul. Piołunowa 20 
54-530 Wrocław

Tel.: +48 / 71 / 788 57 00
Fax: +48 / 71 / 788 57 20
E-Mail: info(at)item24.pl

Więcej

Login