• |
  • |
  • |

Zestaw łącznika zatrzaskowego 8 item jest siłowym połączeniem dwóch profili aluminiowych 8 item, krzyżujących się pod dowolnym kątem lub ułożonych równolegle.

Zestaw łącznika zatrzaskowego 8 item

  1. Brak konieczności obróbki profili
  2. Możliwość przesunięcia w dowolnym kierunku i pod dowolnym kątem
  3. Profile 8 można łączyć ze sobą pod dowolnym kątem

Zestaw łącznika zatrzaskowego 8 item jest siłowym połączeniem dwóch profili aluminiowych 8 item, krzyżujących się pod dowolnym kątem lub ułożonych równolegle.
Obrotowe mocowania sięgają z obu stron w głąb rowków profili, umożliwiając przesuwanie łącznika wzdłuż obu rowków oraz obracanie w dowolnym położeniu kątowym profili względem siebie.

Warianty specjalne łącznika zatrzaskowego:
zestaw łącznika zatrzaskowego 8 jest dostępny w dwóch wykonaniach: jako połączenie pomiędzy profilami aluminiowymi 8 w odstępie 20 mm (nr katalogowy 0.0.489.79) lub jako wariant 90° (nr katalogowy 0.0.606.94), który łączy profil 8 40x40 czołowo w dowolnym położeniu obrotowym z rowkiem drugiego profilu pod kątem prostym.

Szczególną zaletą zestawu łącznika zatrzaskowego jest szybkość użycia: wystarczy jedynie osadzić łącznik w rowkach profilu i zablokować, wykonując ¼ obrotu.

Następnie należy zablokować łącznik, dokręcając boczną śrubę zaciskową. Największa elastyczność przy zachowaniu łatwości obsługi!

1) Osadzenie zestawu łącznika zatrzaskowego w rowku profilu i zablokowanie (zatrzaśnięcie).

2) Połączenie zestawu łącznika zatrzaskowego z drugim profilem.

3) Ustawienie zestawu łącznika zatrzaskowego i dokręcenie śruby zaciskowej.

4) Demontaż: po poluzowaniu śruby zaciskowej należy wyjąć blaszkę ryglującą z rowka profilu i odchylić do tyłu. Zestaw łącznika zatrzaskowego nie musi być wymontowywany i jest natychmiast gotowy do następnego użycia.

Kontakt

item Polska Sp. z o.o. 
ul. Piołunowa 20 
54-530 Wrocław

Tel.: +48 / 71 / 788 57 00
Fax: +48 / 71 / 788 57 20
E-Mail: info(at)item24.pl

Więcej

Login