• |
  • |
  • |

Datenschutzrichtlinien

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (01.08.2015)

Firma item Industrietechnik GmbH (zwana dalej w skrócie item) zobowiązuje się odpowiednio chronić Państwa prywatność i podejmuje w tym celu określone ustalenia dotyczące ochrony danych osobowych w firmie item. Nasze zobowiązania w zakresie przetwarzania i korzystania z informacji o klientach:

1. Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Za pośrednictwem naszych stron internetowych rejestrujemy wyłącznie udostępnione nam dobrowolnie dane, np. w procesie rejestracji lub podczas wypełniania ankiet. Dane zgromadzone na podstawie transakcji klientów lub inne informacje pozyskane w trakcie korzystania z danych znajdujących się na serwerze są używane wyłącznie w celu świadczenia usług poprzez nasze strony internetowe i służą do następujących celów:

  1. Prezentacja produktów i usług firmy item

  2. Pozyskiwanie informacji o doświadczeniach i opiniach klientów o produktach i usługach firmy item Industrietechnik GmbH

  3. Wykorzystywanie informacji do specyficznych, szczegółowo określonych celów, na które Klient wcześniej wyraził zgodę

  4. Sporządzanie statystyk korzystania z naszych stron internetowych, które służą do badań rynkowych. W tym celu dane są zapisywane także na kanadyjskim serwerze, przy czym zgodne z przepisami przetwarzanie danych jest zagwarantowane na mocy umów dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Wykorzystywanie danych o charakterze osobistym

Firma item korzysta z danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie przekazuje ich osobom trzecim, za wyjątkiem następujących przypadków:

 

  1. Użytkownik zezwolił firmie lub innym, powiązanym z nią przedsiębiorstwom, na przetwarzanie danych i przekazywanie ich osobom trzecim, w szczególności na przekazywanie ofert i informacji przedsiębiorstwom będącym partnerami tej firmy. Przedsiębiorstwa partnerskie nie przekażą ze swej strony danych osobom trzecim.

  2. Jest wskazane, aby odpowiednie działy lub spółki powiązane otrzymały określone informacje i opinie, a także związane z tym dane Klienta.

  3. Wynika to ze zobowiązań prawnych, nakazów administracyjnych lub postanowień sądowych, jest to konieczne w celu przygotowania negocjacji, wykonania umowy zawartej z Klientem, ochrony osób trzecich i innych roszczeń prawnych lub w celu przeciwstawienia się oskarżeniom.

3. Google Analytics & Remarketing

Ta strona internetowa używa Google Analytics, usługi analizowania stron internetowych firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. "ciasteczek", danych tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Wygenerowane za pomocą "ciasteczek" informacje, które dotyczą korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. W przypadku dokonania na tej stronie aktywacji funkcji anonimowości IP, Państwa adres IP zostanie najpierw skrócony przez firmę Google, jeżeli znajdują się Państwo na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej. Dotyczy to także innych państw należących do układu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach Państwa pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie właściciela internetowej firma Google wykorzysta te informacje, aby przeanalizować używanie tej strony przez Państwa, aby stworzyć raporty na temat aktywności na stronie internetowej oraz aby świadczyć właścicielowi strony internetowej dalsze usługi związane z użytkowaniem strony internetowej i Internetu. Adres IP, który został Państwu przekazany przez wyszukiwarkę w ramach Google Analytics, nie będzie w żadnym wypadku zestawiany przez firmę Google z innymi danymi.
Za pomocą odpowiednich ustawień w Państwa oprogramowaniu przeglądarki można uniemożliwić zapisywanie "ciasteczek"; jednak należy uwzględnić, że w takiej sytuacji korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony nie będzie możliwe. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie przez firmę Google danych wytworzonych przez "ciasteczka", które dotyczą używania przez Państwa strony internetowej (łącznie z adresem IP), jak również przetwarzania tych danych przez Google. W tym celu należy kliknąć podany link, a następnie pobrać i zainstalować narzędzie Browser-Plugin: [Browser-Plugin].
Na stronie internetowej wykorzystuje się Google Analytics z opcją »anonymizeIP«. W ten sposób Państwa adres IP jest przekazywany wyłącznie jako anonimowy.
Na naszej stronie internetowej stosujemy funkcje remarketingu. Wybrani oferenci zewnętrzni uru-chamiają reklamę przy wykorzystaniu zapisanych wcześniej na komputerze użytkownika plików cookie. Stosowanie plików cookie można wyłączyć w Ustawieniach reklam Google.


4. Kontakt

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące postanowień dotyczących ochrony danych w firmie item, prosimy o skontaktowanie się z nami.

5. Zgoda na korzystanie z danych osobowych

Wyrażając zgodę, zezwalają Państwo na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami punktu 2. Mają Państwo prawo do odwołania tego zezwolenia w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zastrzegamy sobie prawo do przesyłania informacji o zmianach, aktualizacjach itp. na adres e-mail podany w Państwa profilu.

Jeżeli mają Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: datenschutz(at)item24.com.