POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stan na: kwiecień 2017 r.

W Industrietechnik GmbH („firma”) bardzo poważnie podchodzimy do naszej odpowiedzialności wynikającej z prawa ochrony danych osobowych. Ochrona Państwa prywatności i danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.  Dlatego chcielibyśmy przedstawić Państwu niniejszą Politykę prywatności, w której opisujemy naszą praktykę dotyczącą danych w Internecie oraz Państwa możliwości wyboru dotyczące zbierania i korzystania z Państwa danych osobowych.

Witryna „http://www.item24.pl („Witryna”) jest administrowana przez firmę. Firma jest administratorem danych osobowych użytkowników Witryny („Państwo”).

Chcielibyśmy poniżej wyjaśnić bardziej szczegółowo, kto zbiera jakie dane osobowe w czasie, gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę i jak te dane są wykorzystywane. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych.

1.      Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Pojęcie „dane osobowe” jest rozumiane jako wszelkie informacje dotyczące cech osobistych lub istotnych dla zidentyfikowania lub możliwości zidentyfikowania danej osoby. Obejmują one takie informacje, jak na przykład Państwa imię i nazwisko, adres i numer telefonu.

Informacje statystyczne/zbiorcze, których nie można z Państwem powiązać, takie jak np. liczba użytkowników witryny, nie stanowią danych osobowych.

1.1   Dane użytkowe zbierane automatycznie w chwili odwiedzin na naszej Witrynie

Jeżeli nie zalogują się Państwo na naszej Witrynie, nie dokonają Państwo rejestracji, lub w inny sposób nie przekażą nam informacji przy korzystaniu z Witryny, firma – tak jak w wypadku każdej innej witryny – zbiera wyłącznie dane, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje w celu umożliwienia Państwu odwiedzin na naszej witrynie. Te tak zwane dane użytkowe są wprowadzane do protokołów w plikach logowań serwera.

Są to następujące dane:

·        Adres IP (adres protokołu internetowego) komputera, z którego uzyskano dostęp do Witryny;

·        adres internetowy witryny, z której uzyskano dostęp do Witryny (tak zwany URL odsyłacza); nazwa podmiotu świadczącego usługi internetowe, który umożliwił uzyskanie dostępu do Witryny;

·        nazwa przywołanych plików danych i informacji;

·        data i godzina oraz czas trwania dostępu;

·        przekazana ilość danych;

·        system operacyjny i informacje na przeglądarce internetowej komputera, z którego uzyskano dostęp do Witryny;

·        kod odpowiedzi http (np. „zapytanie udane” lub „nie znaleziono żądanego pliku danych”).

Adresy IP i informacje z pliku logowania, jak przykładowo wymienione powyżej, są przechowywane przez firmę przez ograniczony czas dla potrzeb bezpieczeństwa (np. w celu identyfikacji prób ataku).  

1.2   Dane osobowe zebrane przy rejestrowaniu się na naszej Witrynie

Zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy i użytkujemy dane osobowe, które dostarczają Państwo przy zakładaniu konta użytkownika (i) w celu dostarczania informacji o naszych produktach i usługach oraz (ii) w celu ustalania, zawierania i realizacji umów zawartych z Państwem poprzez sklep internetowy.

Aby umożliwić Państwu korzystanie z informacji o produktach i usługach oraz z naszego sklepu internetowego muszą się Państwo zarejestrować i założyć konto użytkownika.

Informacje, które są niezbędne, by uzyskać dostęp do naszych informacji o produktach i usługach są oddzielnie zaznaczone, a pozostałe informacje są dobrowolne. W tym celu zbieramy następujące dane:

·        imię i nazwisko;

·        adres mailowy;

·        nazwę spółki;

·        adres;

·        kraj;

·        numer telefonu;

·        branża działalności;

·        dziedzina działalności osoby rejestrującej się;

·        wybrane przez Państwa hasło.

W celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży w Internecie, czyli ustalenia, zawarcia i realizacji umów zawieranych z nami poprzez sklep internetowy, zbieramy również następujące dane:

·        numer identyfikacyjny VAT (bez tych informacji nie możemy z Państwem zawrzeć umowy);

·        informacje dotyczące płatności lub rachunku bankowego;

·        informacje dotyczące wysyłki (na przykład adres faktury i dostawy, jeśli różnią się od już podanego adresu).

Przy zakładaniu konta użytkownika wprowadzane przez Państwa dane są przechowywane w sposób możliwy do odwołania. Zawsze mogą Państwo zmienić dostarczone dane lub usunąć konto w obszarze klienta.

1.3   Dane osobowe w kontekście biuletynu informacyjnego

Mogą się Państwo zarejestrować jako subskrybenci naszego biuletynu informacyjnego, który za Państwa zgodą będziemy wysyłać na Państwa adres mailowy. W tym celu używamy programu Eloqua, zgodnie z ust. 4.3. Adres IP z dokładnym czasem rejestracji jest przechowywany dla potrzeb przesyłania biuletynu oraz w celu potwierdzenia rejestracji, aby móc w razie wątpliwości przedstawić odnośny dowód. Po zarejestrowaniu się Państwa jako subskrybentów, zbieramy następujące dane:

·        adres mailowy;

·        imię i nazwisko;

·        Państwa zgodę.

Subskrypcję biuletynu informacyjnego można odwołać w każdej chwili pod adresem datenschutz@item24.com.

1.4   Inne dane osobowe

Poza danymi użytkowymi wzmiankowanymi powyżej, firma zbiera również i przetwarza dane osobowe, jeśli udostępnią nam je Państwo, na przykład, jeśli skontaktują się Państwo z nami mailowo. W takim wypadku możemy zebrać następujące dane osobowe:

·        imię i nazwisko;

·        wszelkie dane adresowe (spółki) (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto);

·        adres mailowy;

·        treść Państwa komunikatów wysyłanych do nas;

·        stanowisko i spółka oraz

·        inne dane dotyczące działalności gospodarczej, na przykład, nazwa i adres spółki (albo klienta) (jako dane osobowe w zakresie chronionym obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych).

 

2.      Cel wykorzystywania danych osobowych

Firma wykorzystuje Państwa dane osobowe w następujących celach (w każdym wypadku wyłącznie w niezbędnym zakresie), poza celami już omówionymi powyżej:

·        dostarczanie usługi internetowej i techniczna obsługa Witryny;

·        zapobieganie nadużyciom/oszustwom;

·        administrowanie klientami i prowadzenie sprzedaży internetowej;

·        zbieranie reakcji klientów i opinii dotyczących produktów i usług świadczonych przez firmę w prawnie dozwolonym zakresie;

·        reklama własna i stron trzecich w prawnie dozwolonym zakresie;

·        ulepszanie naszej oferty internetowej;

·        zapewnianie klientom informacji o produktach i usługach.

 

3.      Ujawnianie danych stronom trzecim; włączanie usługodawców

Dane osobowe użytkowników Witryny i naszych zarejestrowanych klientów są zazwyczaj przesyłane dalej do stron trzecich w zakresie, w jakim jest to konieczne w celu realizacji umowy (na przykład w odniesieniu do płatności na rzecz podmiotów świadczących usługi płatnicze) oraz w zakresie, w jakim wydana została wyraźna zgoda.

Zbierając, przetwarzając i korzystając z danych osobowych firma może jednak również korzystać z innych usługodawców (którzy w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych nie są stronami trzecimi). Zgodnie z umową, zadaniem tych stron trzecich przetwarzającym dane jest wyłącznie przetwarzanie danych w celu ustalonym przez firmę (a nie dla innych, własnych potrzeb) zgodnie z instrukcjami firmy (zob. również ust. 4). Firma zawarła odnośne umowy dotyczące przetwarzania danych z wszystkimi jednostkami zapewniającymi tego rodzaju usługi.

Usługodawcy otrzymują od firmy wyłącznie te dane osobowe, których potrzebują do tej konkretnej usługi. Na przykład adres mailowy może być przekazany usługodawcy, takiemu jak Oracle, w kontekście programu Eloqua (zob. również ust. 4.3), aby Oracle mógł dostarczać biuletyn informacyjny firmy. Usługodawcy mogą również otrzymać instrukcje, na przykład w celu dostarczenia usługi centra danych (w Unii Europejskiej), w celu oceny, czy nasza Witryna jest przyjazna dla użytkownika lub w celu zapewnienia wsparcia technicznego. Poza kilkoma przypadkami (zob. ust. 4.2, 4.3 poniżej), wszyscy usługodawcy mają swoje siedziby w Unii Europejskiej lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jeśli usługodawcy, w wyjątkowych przypadkach, mają swoje siedziby poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, firma wprowadziła środki, które zapewniają, że wszystkie te jednostki i organizacje będą przestrzegać Państwa prywatności i będą korzystać z danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.  

Ważne jest również dla nas podkreślenie, że usługodawcy nie mogą przesyłać Państwa danych osobom trzecim (ani podwykonawcom) bez zgody firmy. Przesyłanie danych osobowych do organów publicznych i innych agend rządowych może nastąpić wyłącznie w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo dotyczące ochrony danych osobowych i jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

4.      Ciasteczka i podobne technologie

 

4.1   Ogólne informacje o ciasteczkach

Witryna wykorzystuje ciasteczka, aby zapewnić Państwu jak najwygodniejsze jej użytkowanie. Ciasteczka to pliki danych tekstowych, które są przesyłane przez przeglądarkę internetową w chwili uzyskania dostępu do Witryny. Ciasteczka przechowywane są automatycznie na Państwa urządzeniu końcowym. Ciasteczka pomagają nam zapewnić bardziej przyjazną dla użytkownika strukturę Witryny. Można dezaktywować ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, jednak może to wywrzeć negatywny wpływ na funkcjonowanie Witryny. W związku z tym zalecana jest zgoda na stosowanie naszych ciasteczek. Ciasteczka, które zostały już zapisane, mogą być przez Państwa w każdej chwili usunięte za pomocą Państwa przeglądarki internetowej.

Dodatkowe informacje dotyczące ciasteczek można znaleźć pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/  

Więcej informacji na temat reklamy internetowej i ochrony danych znajduje się pod adresem www.youronlinechoices.eu.

Wyłączenie ciasteczek może mieć negatywny wpływ na usługi firmy. Korzystając z naszej Witryny oświadczają Państwo, że zgadzają się na korzystanie przez nas z ciasteczek zgodnie z powyższym opisem.

4.2   Google Analytics

Na naszej Witrynie korzystamy w szczególności z ciasteczka zwanego „Google Analytics”. Google Analytics jest usługą analizy sieciowej świadczoną przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, „Google”). Google Analytics wykorzystuje ciasteczka, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym, co pozwala analizować korzystanie przez Państwa z Witryny.

Na wniosek firmy, Google wykorzystuje te informacje, by analizować korzystanie przez Państwa z Witryny i sporządzać raporty o aktywności na witrynach oraz w celu dalszego świadczenia usług na rzecz firmy, obejmujących korzystanie z witryn i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w kontekście Google Analytics nie jest powiązany z innymi danymi Google, lecz przekształcany jest w formę anonimową dzięki zastosowaniu skrótu (program Google Analytics został poszerzony w kontekście Witryny przez zastosowanie kodu „gat._anonymizeIp”, aby zapewnić anonimowość przy zbieraniu adresów IP (tak zwane maskowanie adresu IP). Dane zebrane z zastosowaniem Google Analytics są również wykorzystywane przez firmę do osobistej identyfikacji odwiedzającego Witrynę, i dane te nie są powiązane z danymi osobowymi. Można dezaktywować ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, jednak może to wywrzeć negatywny wpływ na funkcjonowanie Witryny (zob. również ust. 4.1 powyżej).

Można również zapobiec zbieraniu danych przez ciasteczko w związku z korzystaniem przez Państwa z Witryny i ich przekazywaniu do Google w celu przetworzenia poprzez załadowanie i zainstalowanie na aktualnej Państwa przeglądarce dodatku (add-on) dostępnego pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Jeśli korzystają Państwo z różnych przeglądarek internetowych na swoim urządzeniu końcowym (np. z Internet Explorera i Mozilla Firefox), powinni Państwo zainstalować dodatek dla każdej z przeglądarek, przez którą wchodzą Państwo na Witrynę.

Ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych w Google można znaleźć na następującej witrynie Google: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

4.3   Narzędzie automatyzujące marketing – Eloqua, zapewniane przez Oracle

 Do rejestracji /logowania i przesyłania Państwu maili, na naszej Witrynie korzystamy z Eloqua, programu dostarczanego przez Oracle. Serwery Eloqua mieszczą się w Kanadzie. Eloqua umieszcza stałe ciasteczko na odnośnej stronie logowania, jeśli ciasteczko Eloqua nie jest już umieszczone na Państwa urządzeniu. Jeśli korzystali już Państwo z witryny, która używa Eloqua, mogą już Państwo mieć zainstalowane ciasteczko Eloqua. Używamy ciasteczka Eloqua w celu analizy korzystania przez Państwa z naszej Witryny, abyśmy mogli ją stale ulepszać.  Choć to ciasteczko jest wykorzystywane na innych witrynach, informacje dotyczące wizyty na naszej Witrynie są widoczne tylko dla nas i nie są dzielone ani z Oracle, ani z innymi użytkownikami systemu Eloqua. Nie możemy również zapisywać ani przeglądać informacji o Państwa wizytach na innych witrynach z użyciem tego ciasteczka.  

Maile przekazywane są z zastosowaniem Eloqua przy wykorzystaniu technologii śledzenia. Danych tych używamy przede wszystkim do wyszukania tematów, które Państwa interesują, patrząc, czy nasze maile były otwierane i na które z nich Państwo klikają. Następnie wykorzystujemy te informacje do ulepszania maili, które Państwu przesyłamy, i usług, które świadczymy.  

Jeśli chcą Państwo zapobiec użyciu ciasteczek Eloqua na swoim urządzeniu w przyszłości, mogą to Państwo zrobić korzystając z następującego linka: Eloqua Opt-Out. Mogą Państwo również zawsze kontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje dostępne są w Eloqua Privacy Policy (Polityce prywatności Eloqua).

5.      Zgoda

W zakresie, w jakim za Państwa zgodą zbieramy i przetwarzamy Państwa dane, będziemy Państwa o tym informować niezależnie od niniejszej Polityki prywatności i będziemy pozyskiwać oddzielnie Państwa zgodę (np. w związku z naszym biuletynem informacyjnym, zob. wyżej w ust. 1.3). Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych. W tym celu prosimy o skontaktowanie się mailowo z naszym biurem obsługi klienta pod adresem datenschutz@item24.com.  

6.      Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas konieczny do wypełnienia celów, dla których dane te były zbierane (odnośna zgoda, której nam Państwo udzielili, pozostaje ważna również po zakończeniu naszej relacji biznesowej) oraz w celu przestrzegania obowiązującego prawa.

7.      Wniosek o informacje, usuwanie i zmiany

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo, na żądanie i bezpłatnie, do uzyskiwania informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas. Ponadto mają Państwo również prawo do zmiany, blokowania i usuwania tych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Będziemy Państwa informować na piśmie, tak kompleksowo jak to jest możliwe, w zgodzie z obowiązującym prawem i na żądanie, czy i jakie Państwa dane osobowe przechowujemy. Jeśli mimo naszych wysiłków dotyczących dokładności i aktualności danych, przechowywane są one niewłaściwe, takie dane zostaną skorygowane na Państwa żądanie.

8.      Ochrona danych dotyczących dzieci

Świadomie nie zbieramy żadnych danych dotyczących dzieci poniżej 13 roku życia. Dzieci poniżej 13 roku życia nie są grupą docelową dla naszej Witryny. Zalecamy, aby rodzice i opiekunowie aktywnie obserwowali działania internetowe i zainteresowania swoich dzieci.

9.      Bezpieczeństwo danych

Nasza Witryna jest kodowana zgodnie z protokołem SSL. Wszystkie dane są przechowywane w firmie na serwerach w niemieckim centrum danych. Firma i jej usługodawca – centra danych – spełniają wszystkie techniczne i organizacyjne wymogi prawa mające chronić Państwa dane, zgodnie z najnowszą technologią, przed fałszowaniem i dostępem nieuprawnionych osób.  

Jeśli chcieliby się Państwo z nami skontaktować mailowo, musimy zastrzec, że nie można zagwarantować poufności przekazywanych w ten sposób informacji. Treść maili może w czasie przesyłu podlegać szpiegowaniu przez nieuprawnione strony trzecie.

10.   Linki do innych witryn

Witryna może zawierać hiperłącza do i z witryn stron trzecich. Jeśli korzystając z hiperłącza przejdą Państwo na jedną z tych witryn, prosimy mieć na uwadze, że nie możemy brać na siebie żadnej odpowiedzialności ani zapewnić Państwa o treściach lub warunkach ochrony danych stron trzecich oraz, że nie mamy na nie żadnego wpływu. Prosimy o upewnienie się, że stosowane są odpowiednie środki ochrony danych, przed przekazaniem swoich danych osobowych na tych witrynach.

 

 

11.   Zmiany Polityki prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie bez uprzedzenia (może to się okazać konieczne na przykład z uwagi na aktualne zmiany, takie jak np. zmiany prawa o ochronie danych osobowych lub potencjalne zmiany na naszej Witrynie). Prosimy za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej Witryny, o zapoznanie się z informacjami na temat aktualnej Polityki prywatności mającej zastosowanie w danym czasie.

12.   Pytania dotyczące ochrony danych

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo z nami zawsze skontaktować, również w wypadku wniosków o informacje albo jeśli mają Państwo jakieś sugestie lub skargi:

Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
D- 42699 Solingen

Telefon: +49 / 212 / 65 80 -300
Telefaks: +49 / 212 / 65 80 -310

E-mail: datenschutz@item24.com

 

 

Formularz kontaktowy

Służymy pomocą przy planowaniu Twoich projektów.
Indywidualnie i wyjątkowo wydajnie.

Uruchom konfigurację

Indywidualne, proste i
wygodne planowanie online

Katalog online

Prosty i wygodny sposób na
złożenie zapytania!